bok var

4 Entry Daha
yazılan bir betime eksi (olmamış cık cık) verip de en kötülenen betim seçildiğini görünce verilebilecek tepki. "bok var hemen bas eksiyi"