doğu

güneşin doğduğu yöne verilen isimdir. (u: ukde: tunaqua)
küçümsenen, unutulan, değer verilmeyen halkım, halkımız.