düzen

herşeyin sistemli olması/yürümesi durumu
nizam. intizam. görsel anlamda derli-topluluk. frekanslar arasında tutarlılık.