ensest tabusu

erosfreud
`claude lévi strauss` tarafından` kültür kuramı`nın temelinde incelenen ve aynı zamandan `biz ve ötekiler` arasındaki ilişkiyi belirlediği için kültürü mümkün kılan bir `olgu`dur.