karı

ayının eşini adlandırış şekli. bu ne biçim bir kelime. sözde erkeklerin değer verme kelimelerinden biri; "karıcığım".
öz türkçe ve eski bir isimdir.kocanın eşidir, zevcesidir.halk arasında "yaşlı kadın" manasında da kullanılır. kelimenin eskiliğiyle beraber, erkeklerin "şu bizim karı" gibi öbekler içinde kullanmaları nedeniyle iticidir, saygı emaresinden yoksundur, amiyanedir.
erkekler kızdığında ı harfini uzatarak bu kelimeyle hitap ederler eşlerine.
kulağa hoş gelmeyen kelime. genelde argo deyimlerde geçer. karı sikmek falan. kötü yani. avrat var mesela. o daha beter. hatun? cık. hanım çok kibar. hanım diyelim hanım.
kadının hanzoca kullanımı.
bir travestinin diğerine "dur lan karıya çarptık" cümlesindeki nesne. (bkz: karı aklına uymak)
iğrenç bir sözcük.türeyişini açıklayınca hak vereceksiniz. kar-ı : eylem köklü sözcüğün,-ı- fiilden isim yapım ekini alarak oluşturduğu rezil sözcük. türeyiş olarak ''karılan nesne'' anlamında. daha iyi anlamak için'' yarı'' sözcüğüne bakalım. yarmak sözcüğü yine -ı- ekini alır ve ikiye yarılmış şey anlamı açığa çıkar.karmak + ı.........tiksindirici......cinsellikte kadının ifadesi olarak duruyor,cinsel ilişkiyi kadını karmak anlamında kullanıyor bu sözcük...kullanmayalım.
bakılan yöne göre anlam değiştiren, türkçedeki yetişkin dişi insana olan hitap şeklidir.
ayak kelimesinin, içindeki en küçük anlamlı söz dizesi olan ay dan türemediği gibi; karmak fiiliyle alakası olmayan sözcüktür. edit: yapım eki diye diretenler için ayı ve ay kelimelerini örnek verebilirim.
kesinlikle karmak kökünden türemiş bir sözcüktür.kök ,sözcük ile anlam ilgisi olan en küçük yapının adıdır.ayak,ayı ve ay sözcükleri arasında anlam ilişkisi mi vardır ki kök ''ay'' olsun.örnek olarak ''kadın'' sözcüğünün kökü ''kadı'' mıdır yani.kadın eski türkçede ''hatun'' sözcüğünün uzantısıdır.hatun<katun<kadun<kadın. ek bilgi olarak da ''ayak'' sözcüğünün kökü elbette ''ay'' değildir,zaten ayak sözcüğü''adak'' sözcüğünün değişmiş halidir. eski türkçe de ''y<d'' dönüşümü sözkonusudur.
yazmak ile yazı arasındaki bağın karıştırılarak, karmak fiilinden türetildiği iddia edilen sözcüktür.
karı kelimesinin, kadını alıp evirmek çevirmek (b: karmak) (u: bacaklarını omuzuna almak) (u: ayaklarını beline dolamak) gibi bir kökten çıktığını savunmak için (bkz: götünden element uydurmak) interneti de bir hayli meşgul etmiş olan tartışmanın nedeni, karı kelimesnin oluşturduğu deyimlerin çağrıştırdığı olumsuz anlamlar. bu açıdan bakıldığında, eski ve demode kalmış bir kelime. biz kökenine bakalım. kökeni ile ilgili olarak ortaya atılmış hoş bir iddia, ekşi sözlükten (u: meczupca namlı yazar) : diyor ki, nasıl ki ingilizcede (b: woman ) kelimesi (b: womb )+ (b: man ) yani rahmi olan kadın anlamına geliyorsa, türkçede de benzer bir adlandırma olmuş olabilir ve devam ediyor: --- alinti --- sebahattin eyuboğlu etimoloji sözlüğünde "(b: karın)" ı açıklarken bir noktaya temas etmiştir (b: ka-rı-n): "(b: ka)" kökü içi boş, doldurulabilir nesneler için kullanılır. (b: kap)ta olduğu gibi, kap kacak'taki (b: kacak )burdan mı geliyor, bilmiyorum. --- alinti --- anlam yakınlığından ziyade, köken ilişkisine dayanan bir açıklama. zaten böyle olmasa ben tuvalette ne ilişkiler kuruyorum, bir bilseniz. gelelim tartışmaya yer bırakmayacak derecede güzel çıklanmış bir kaynağa: (u: nişanyan elifin öküzü sy 113) --- alinti --- eski ürkçede (b: karımak): (b: yaşlanmak) ... (b: koca )sözcüğünün aslında (b: ihtiyar )anlamına geldiğini hepimiz biliyoruz. enterasandır (b: karı )da aynı anlama geliyor. eski türkçede yaşlanmak anlamına gelen (b: karımak ) fiilinden sıfat olarak türetilmiş. kaşgarlı mahmuta göre, (b: karı er ) "(b: yaşlı adam)" demek. kutadgu biligde ise, "(b: tecrübeli ihtiyar adam)" anlamındaki (b: sınamış karı) deyimi geçiyor. (b: karıcığım )deyimi dehesapta (b: küçük ihtiyarcığım )demek oluyor. kart horozdaki (b: kart )da bir ihtimal aynı (i: karımak )fiilinden geliyor. (u: ama yapısını tatmin edici bir şekilde açıklayan bir kaynağa rastlamadım. ) --- alinti --- işte size hem anlam hem de köken bakımından tutarlı bir açıklama. (u: bacak omza) (u: yerlerinize marş marş) (u: selam dur swh)
insana akıl var mantık var dedirten sözcük. türkler, yani orta asya kökenli neslimiz, ana-erkil bir toplumdur; kadını sayar, değer verir, hatta şu anda bulunduğu toplumsal yapıdan kat kat fazla. böyle bir toplumun; karı kelimesini karmak fiilinden türeterek kadına "karılan nesne" anlamında aşağılayıcı bir isim türetmesini beklemek cehaletten bile değildir. (u: saçma tartışmaya katkısı için 1881 e ayrıca teşekkürü borç bilirim) (bkz: deli kuyuya bir taş atmış kırk akıllı çıkaramamış)
her duyduğumda "kadına karı denmeyeceğini üniversiteye başladığımda öğrendim" diyen lise edebiyat hocamı aklıma getiren sözcük
tek başına gerçekten hoş olmayan, ardından koca kelimesi ile güzelleşen bir kelimedir.kocasız karı olmaz diye boşuna dememişler.
genelde çocukların, kendileri kadar cesur olmayarak, yaramazlıkta geri adım atan arkadaşlarına yakarışıdır.