ana gibi yar olmaz

anneler kanalıyla kadınlara saygıyı işaret ediyor gibi görünse de; annemden başka kadın tanımın, saymam, sevmem diyen deyimdir. bunu şiar edinmiş erkek, karısına da sadece çocuklarının annesi olarak bakmaktadır; karısı onun sevgilisi, yoldaşı değildir. kadınlara sadece döl yatağı, 9 aylık yuva olarak bakan, insanı, sevgiyi değil doğurganlığı kabul eden gelişmemiş beyincik üretimidir. ensest çağrışımı da cabasıdır.

terazi burcu erkeği

en birinci burç'tur.biliyoruzda konuşuyoruz. (bkz: la bi get)

la vita e bella

3 oscar kazanan, olağanüstü güzel film. roberto benigni, nicoletta braschi ve giustino durano başrolü paylaşır. 2. dünya savaşı sırasında yahudi kampına götürülen bir babanın oğlu için yaptığı fedakarlıklar filmde konu edilir. finali çok üzücüdür.

deri ve tenasül hastalıkları hastanesi

tenasülü bozulanın gitmesi gereken hastanedir sanırım.

+ mahir ?
- nee ?
+ gelmişken derimize de baktırsak mı ?

not : yazarın tıp bilgisi evcilik oyunundaki doktor rolünden öte değildir.

sana güneş hep arkandan vurmuş

uyumadan önce düşünülenler

en masum düşüncelerdir. -benim? -sevgilim? -niye? -yok?

kusura bakma

kusurlu bir davranışın ardından söylenebilir. ya da ukala yaradılışlı kişiler burnunun dikine gittiklerinde söyler. özür dilemenin yerini tutmaz ancak samimi şekilde dile getirildiğinde affettirici özelliği vardır.

italik olup aslında kadın olan yazar

kaçmayacak fırsatlar

(u: ukdeci: tunaqua)
bir rivayete göre 25 ocak 2010 kadıköy zirvesi imiş. civciv mi çıkar artık, kuş mu... katılımcılardan dinleriz. dansöz mü var yoksa!? gerçi kadın sözlüğün dansözü olsa, olsa zenne olur herhalde.(u: swh)

güzelinden getir

sonunda güzel dediklerine ulaşamayanların sözüdür.

acıktıran yazarlar

atatürkçülük

uğur mumcu'nun , 16 şubat 1971 'de ' devrim' de bahsettiği kavram atatürkçülük (kemalizm); *türk milleti'nin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devletin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve ilmin rehberliğinde türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacıyla temel esasları yine atatürk tarafından belirtilen devlet hayatına, fikir hayatına ve ekonomik hayata, toplumun temel müesseselerine ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere * atatürkçülük* denir. *atatürkçülük;* emperyalizmin düşmanıdır, anti - emperyalisttir. tam bağımsız türkiye'den yanadır. özgürlükçüdür. insan hakları savunucusudur. hertürlü terörün karşısındadır. yobazların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıdır... *atatürkçülük;* yirminci yüzyılın yüz akı, ulusal direnişlerin temelindeki "tam bağımsızlık" harcıdır. *atatürkçülük;* ulusal bağımsızlık demektir, ulusal kurtuluş demektir, antiemperyalist bilinç demektir! *atatürkçülük;* aşırı sağa ve aşırı sola ödün vermeyen, kişi haysiyet ve onuruna inanan, ulusal, akılcı ve insancıl bir görüştür. *atatürkçülük*; atatürk'ü bütün yönleriyle ve eserleriyle tanımak, sevmek, benimsemek, tanıtmaya ve sevdirmeye çalışmaktır. başka bir ifadeyle atatürk'ün ideolojisini, ülkü ve eserlerini eksiksiz öğrenip tam olarak gerçekleştirmek, yüceltmek ve aynı yoldan türk ulusu'nu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için bütün gücümüzle çalışmaktır, diyebiliriz. *atatürkçülük;* siyasi bir öğreti değil, bir dünya görüşüdür. türkiye'nin ve türk ulusu'nun gerçeklerine, gereksinimlerine ve yeteneklerine en uygun gelen, denenmiş başarılı sonuçları alınan bir öğretidir. *atatürkçülük;* herhangi bir yabancı siyasal akım ya da ideoloji ile açıklanamaz. atatürkçülük, türk halkının ve türk yurdunun tabiatından, tarihinden doğmuştur. *atatürkçülük;* türkiye'nin gerçeklerinden doğmuş bir düşünce sistemidir. türk milleti'nin iradesiyle oluşmuş, tarihi bir gelişmenin ürünüdür. atatürkçülük, herşeyden önce millete haklarını tanıma ve tanıtmadır; millet egemenliğinin ifadesidir. atatürkçülük bir kurtuluştur, milletçe bağımsızlığa kavuşmadır. atatürkçülük, modern bir toplum hayatı yaşama demektir. *atatürkçülük;* "halkçılık", "laiklik", "cumhuriyetçilik", "devrimcilik", "devletçilik" ve "milliyetçilik" olmanın ötesinde, değişen nesnel koşullar karşısında, bu ilkeler çerçevesinde sürekli tutumlar takınmaktır. atatürkçülük, kesinlikle salt ileriye açık bir ideolojidir. atatürkçülüğü yorumlarken bazı farklı noktalara varılabilmesi olasıdır. ancak atatürkçülük'te olmayan şey; "tutuculuk" ve "statükoculuk"tur. atatürk'ün düşünceleri nesilden nesile aktarılacak bir put değil; yönlendirici bir dünya görüşü ve dünyanın dinamik bir yorumudur. acaba günümüz "atatürkçü"lerinden kaç tanesi 19 mayıs 1919'da mustafa kemal'i samsun'da karşılamaya giderdi? kaç tanesi o'nun peşinden ankara'ya gelirdi? ve acaba kaç tanesi galata köprüsü'nde müttefiklere alkış tutardı?... * * * "yöneticilerin kişilikleri çoğu kez, siyasal düzenin niteliğine bağlıdır. eğer bir toplum, ulusal kurtuluş savaşı yaşamışsa, bu toplumda yöneticilerin kişilikleri ulusal kurtuluş hamuru ile yoğrulmuş demektir. bu kişilikler ulusal bilince dayanır. her eylem, her davranış, bu ulusal bilinç ile şekillenir. mustafa kemal, bu tür kişilerin örneğidir. mustafa kemal'i atatürk yapan bu ulusal onur ve bu ulusal bilinçtir. bunun içindir ki, mustafa kemalcilik *ulusal onur*, atatürkçülük ise *ulusal bilinç* demektir.

viski şişesine çay koymak

eve giren hırsızın gerçek viskileri çalmasını önlemek için yapılmış davranış olabilir.(bkz: tecrübeyle sabit)

can yayınları

çok okunan kitapların çevirilerini yapan kitabevidir. ukdeyi veren: rhein ukdecinin yorumlari: en güzel çevirilerin kitabevi

bejeweledblitz

ümit besen

nikah masası şarkısıyla bizleri bizden alan,eski sevgilinin evlendiğini duyup nikahı basma girişimine itekleyen piyanist şantör.

hüseyin üzmez

hastalıklı bir ruhun ürünü. taciz ettiği kızın eline bağlı halde vermek lazım o arkadaşı.

ölürüm lan sana

(u: bir başka tarkan şarkısı ile cevap veriyoruz)(bkz: ben ağlarım ikimizin yerine)

bakkala diye çıkıp 10 yıl kaybolasım var

arada sırada benimde yapmak istediğim ama geride bırakacaklarımı düşündüğümde hep vazgeçtiğim söylenme biçimi.

(bkz: belki bir gün )

resif

su düzeyindeki sıra kayalara verilen ad.(u: tdk)