adaptasyon

adaptasyon

adaptasyon

adaptasyon

adaptasyon
adaptasyon

canlının çevreye uyumunu sağlarken yaşama ve çoğalma ihtimalini artıran özellik.

çevreyle etkileşerek özümsenme olayı. kimi için çok kolay kimi için çok zordur bu uyum süreci.

alışma sürecinin kurumsal adı. neden türkçelerini kullanmıyoruz?

deneme