ahmed hulusi

ahmed hulusi

ahmed hulusi

ahmed hulusi

ahmed hulusi
ahmed hulusi

değerli okurum;

ahmed hulusi kimdir, amacı nedir diye çok merak ediliyor...

çok özetle anlatalım...

21 ocak 1945 tarihinde istanbul, cerrahpaşa’da dünyaya gelmiş bulunan çocuğa annesi ahmed, babası da hulusi adlarını koymuşlar.

18 yaşına kadar hz. muhammed’i dahi tanımayan bir zihniyetle yalnızca bir yaratıcıya inanmış ve din konusundaki her sorusuna karşılık olarak “sen bunları sorma, sadece denileni yap” cevabını aldığı için de, hep din dışı yaşamıştır çevresindekilere göre!

babasının vefatından üç gün sonra 13 eylül 1963 günü annesinin ısrarıyla gittiği cuma namazında, içine gelen bir ilhamla din konusunu tüm derinlikleriyle araştırma kararı almış, o günden sonra beş vakit namaza başlamış ve abdestsiz dolaşmamaya karar vermiştir.

din konusuna önce diyanet’in yayınladığı on bir ciltlik sahihi buhari tercümesini, sonra tüm kütübi sitte’yi ve rahmetli elmalılı’nın “hak dini” isimli tefsirini okuyarak girmiştir. iki yıla yakın bir süre zâhir ilimleri itibarıyla olabildiğince geniş kaynakları incelemiş, yoğun riyazatlar ve çalışmalarla kendini tasavvufa vermiş; ilk kitaplarını 1965 yılında yazdıktan sonra kendindeki açılım ve hissedişleri 1966 yılında yazdığı tecelliyat isimli kitabında yayınlamıştır. bu kitap onun 21 yaşındaki bakış açısını ve değerlendirmelerini ihtiva etmesi itibarıyla geçmiş yaşamı hakkında önemli bir değerlendirme kaynağıdır. 1965 yılında tek başına hacca gitmiş ve hayatı boyunca kendi yolunda hep tek başına yürümüştür!

prensibi, “kimseye tâbi olmayın, kendi yolunuzu kendiniz çizin, rasulullah öğretisi ışığıyla” olmuştur.

1970 yılında akşam gazetesi’nde çalışırken ruh ve ruh çağırmalar konusunu incelemeye almış ve bu konuda türkiye’de konusunda ilk ve tek kitap olan “ruh insan cin”i yayınlamıştır.

kurân’daki “dumansız ateş” ve “gözeneklere nüfuz eden ateş” uyarılarının “ışınsal enerjiye” işaret ettiğini keşfetmesinden sonra, kuran’ın işaret yollu açıklamalarını değerlendiren, bundan sonra dinsel anlatımdaki işaretlerin bilimsel karşılıklarını deşifre etmeye çalışan ahmed hulusi, bu alanda ilk çalışmasını 1985 yılında “insan ve sırları” isimli kitabında açıklamıştır.

daha sonraki süreçte kuran’da kelimeler bazında yaptığı çalışmalarla keşfettiği gerçekleri hep çağdaş bilgilerle bütünleştirmiş; kendisini, “din” olayını, allah adıyla işaret edilenin tamamen entegre bir sistem ve düzen’i temeline oturtarak, hz. muhammed (aleyhisselam)’ın neyi anlatmak istediğini “oku”maya vermiştir. bu yolda edindiği bilgilerin bir kısmını kitapları ve internet aracılığıyla da toplumla paylaşmıştır.

islâm dini’ni, kur’an-ı kerim, kütübi sitte (altı önde gelen kitap) hadisleri temelinde kabul ederek inceleyen, geçmişteki ünlü tasavvuf simalarının çalışmalarını değerlendirerek gereklerini yaşadıktan sonra, bunları günümüz ilmiyle de birleştirerek değerlendiren ve mantıksal bütünlük içinde bir sistem olarak açıklayan ahmed hulusi, insanların, kişiliğiyle değil, düşünceleriyle ilgilenmesini istemektedir.

çünkü, bu alanda tek örnek hz. muhammed’dir!

basit beyinler yaşamlarını, kişiliklerle ve doğal sonucu olarak dedikodu ve gıybetle tüketirlerken; gelişmiş beyinler, fikirlerle ve düşünce dünyasının verileriyle ömürlerini değerlendirirler!

bu nedenledir ki, ahmed hulusi kendisini ön plana çıkartmamakta, kitaplarına 40 yıla yakın zamandır “soyadını” koymamaktadır; insanların şu veya bu şekilde çevresinde bir halka oluşturmaması için... bugün dahi, görüştüğü çok az sayıda insan vardır. bu yüzden aşırı boyutlarda tepki almasına rağmen bu konudaki tutumunu ısrarla sürdürmektedir.

anadolu’nun beş-altı yerinde bazı kişilerin kendilerini “ahmed hulusi benim” şeklinde tanıtıp, çevrelerine insanlar toplayıp, onlardan maddi menfaat toplama girişimlerini duyunca da, kitaplarına resim koymak zorunda kalmış, bu suretle söz konusu sahtekarlığı önlemiştir.

sürekli sarı basın kartı sahibi gazeteci ahmed hulusi, bu alan dışında profesyonel olarak hiçbir işle uğraşmamış, hiçbir teşkilat, dernek, parti, cemaat üyesi olmamıştır. bütün yaşamı, çağdaş bilimler-islâm-tasavvuf araştırmalarıyla devam etmiş, kitap ve yazılarıyla, sesli ve görüntülü sohbetlerinin tamamını internet üzerinden okuyucularına ücretsiz ve tam metin olarak indirilebilir şekilde yayınlamış ilk yazardır. tüm düşünce ve bakış açılarıyla beklentisiz olarak apaçık ortadadır!

28 şubat öncesi şartlar dolayısıyla, eşi cemile ile önce londra’da bir yıl yaşayan ahmed hulusi, 1997 yılında amerika’ya yerleşmiş ve hâlen orada yaşamını sürdürmektedir.

mevcut bilgileri ışığında, tamamen insanlardan uzak kendi “köy”ünde yaşamayı tercih edip, herkese, orijinal kaynaklara göre rasulullah’ı ve kuran’ı aracısız olarak yeniden değerlendirmeyi tavsiye etmektedir!

zira, hz. muhammed’in açıkladığı sistem’e göre, “din adamı” diye bir sınıf asla söz konusu değildir! her fert direkt olarak allah rasulü’nü muhatap alıp o’na göre yaşamına yön vermek zorundadır! tâbi olunması zorunlu tek kişi, allah rasûlü muhammed mustafa aleyhisselâm’dır. o’nun dışındaki tüm kişiler istişari mahiyetteki kişilerdir ve yorumları kimseyi bağlamaz!

herkes yalnızca allah rasulü ve kur’an bildirilerinden mesûldür! bunun dışında kalan tüm veriler kişilerin göresel yorumlarıdır ve kimseyi bağlamaz!

işte bu bakışı dolayısıyla da ahmed hulusi insanların kendi çevresinde toplanmasını veya kendisine tâbi olmasını kesinlikle istememektedir. anlattıklarının sorgulanmasını, araştırılmasını tavsiye etmektedir. bana inanmayın, yazdıklarımın doğruluğunu araştırın, demektedir!.. bu yüzden de insanlardan uzak yaşamayı tercih etmektedir.

bu bakışı dolayısıyladır ki, ahmed hulusi’nin ne bir tarikatı vardır, ne bir cemiyeti ve ne de herhangi bir isimle anılan topluluğu!

ahmed hulusi, çeşitli çevrelerce kendisine yakıştırılan her türlü pâye, ünvan ve etiketlerden beridir! o, sadece allah kuludur!

kimseden maddi veya siyasî, ya da manevî bir beklentisi olmayıp, yalnızca kulluk ve bir insanlık borcu olarak bilgilerinin bir kısmını okuyucularıyla paylaşmaktadır.

ahmed hulûsi, yalnızca...

düşünebilen beyinlerle düşüncelerini paylaşmaya çalışan bir düşünürdür!

hepsi, bundan ibaret!

hiçbir yazılı, sesli veya görüntülü eserinin telif hakkı olmayan yazarın eserleri, pek çok değerlendiren tarafından orijinaline uygun olarak bastırılıp, karşılıksız olarak çevrelerine dağıtılmaktadır... bugün milyonlarca ailenin evinde ahmed hulusi imzalı eserlerin var olması, onun için yeterli şereftir.

bu konulardaki detaylı çalışmaları aşağıdaki bazı internet sitelerinden inceleyebilir, dilediklerinizi tümüyle kendi bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

https://www.ahmedhulusi.org/tr

http://www.allahvesistemi.org/


sonuç olarak şunu vurgulayayım...

herkesin görüşü kendi bilgi tabanının sonucu kadardır! bu eserleri kendiniz değerlendirmeye çalışın! yazarla değil, yazılanla ilgilenin. sizlere karşılıksız olarak verilen bu allah hibesi ilmi hakkıyla inceleyin.

ebedî yaşamınıza yön verebilecek düzeyde allah ve sistemi’ni (sünnetullâh’ı) anlatan bu eserler umarım sizlere yeni ufuklar açar.saygılarımla,

(bkz:ahmed hulusi)

(bkz:https://www.ahmedhulusi.org/tr/yazi/sevmek)

deneme