anket

günümüzde çekirdek çitlemek gibi bir şey. o mu, bu mu? sonra geç, unut.
kanımca sözlükte olmaması gereken kategori.