attachment parenting

attachment parenting

attachment parenting

attachment parenting

attachment parenting
attachment parenting

john bowlby tarafından ortaya konmuş bağlanma teorisi. birincil bakıcıların ilk 1-2 yıl içinde çocukları ile kurdukları bağın niteliğinin ömür boyu çocukları psikolojik, zihinsel ve sosyo-duygusal açıdan etkilediğini açıklayan bir teoridir.

deneme