auguste comte

auguste comte

auguste comte

auguste comte

auguste comte
auguste comte

sosyolojinin kurucusu kabul edilir.
3 hal kanununu ortaya atmış matematikçi filozof.
1. teolojik evre (din)
2. metafizik evre (soyut fikirler)
3.pozitif evre (bilim)

deneme