erik erikson

erik erikson

erik erikson

erik erikson

erik erikson
erik erikson

psikososyal gelişim evrelerini oluşturan psikolog. aşamalı, evrensel ve yaklaşık yaş dağılımına göre yaptığı bu tasnif şu şekildedir:

temel güvene karşı güvensizlik (0-2 yaş)
özerkliğe karşı kuşku ve utanç (2-3 yaş)
girişimciliğe karşı suçluluk (3-6 yaş)
başarıya karşı aşağılık duygusu (6 yaş- ergenlik dönemi)
kimlik kazanımına karşı rol karmaşası (ergenlik)
yakınlığa karşı yalıtılmışlık (17-30 yaş)
üretkenliğe karşı durgunluk ( orta yetişkinlik)
benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk (yaşlılık)

deneme