fabrikacı

fabrikacı

fabrikacı

fabrikacı

fabrikacı
fabrikacı

fabrikatör demek isteniyor sanırım.
fabrikacı kelimesi pek hatta hiç kullanılmaz.

deneme