hatalı betim örnekleri

6 betim Daha
-(b: ben çok mühim bir şey yazıyoruım) -(b: bu şarkı çok güzel olm) -(i: aşk) gerekli gereksiz yere kalın ya da italik kullanmayın.
29 Betim Daha