helikopter ebeveyn

2 betim Daha
helikopter ebeveynler gölge kişilikler meydana getirir, gölge kişilikler de emir alıp uygulayan köle zihinlileri.