ikinci çocuk sorunsali

ikinci çocuk sorunsali

ikinci çocuk sorunsali

ikinci çocuk sorunsali

ikinci çocuk sorunsali
ikinci çocuk sorunsali

tam rahata erdim derken ikinci çocuk fikrinin gelmesi. çevreden "ne zaman geliyor ikincisi" sözlerinin yank?lanmas?. ve pek tabi ki acaba ba?arabilir miyim korkusu...

deneme