insanımsı

insanımsı

insanımsı

insanımsı

insanımsı
insanımsı

genel olarak insan özelliklerine sahip olan ama insanlıktan nasibini almamış, insan gibi davranan ama insan olmayan androidimsi varlık.

görüntüsü insan, içindeki başka bir şey olan yaratıklara verilen ad.
içlerinden ne çıkacağını asla kestiremezsiniz.

deneme