kaktüs

gövdeleri etli ,sulu ve yassılaşmış ,yaprakları da diken şeklini almış bitkilere denir.
yunancada “dikenli bitki” anlamına gelen “kaktos” kelimesinden gelmektedir.
en sevdiğim evimde de 40 çeşitini baktığım bana göre en güzel bitki türü
3 Betim Daha