kimya mühendisi ve kimyager farkı

kimya mühendisi ve kimyager farkı

kimya mühendisi ve kimyager farkı

kimya mühendisi ve kimyager farkı

kimya mühendisi ve kimyager farkı
kimya mühendisi ve kimyager farkı

kimya mühendisliği bölüm mezunlarına kimya mühendisi denir. kimyasal üretim yapılacak proseslerin tasarlanması ve geliştirilmesi için kimya, matematik ve fizik bilgisini temel olarak kullanan mühendislik dallarından biridir.
kimya bölümü mezunlarına kimyager denir. kimyager laboratuvar ölçekli çalışmaları, araştırma-geliştirme çalışmalarını gerçekleştirir.
her iki bölümde 4 yıl eğitim verir.
2 yıl eğitim veren kimya bölümü mezunlarına kimya teknikeri denir. laboratuvar çalışmalarında yardımcı olarak çalışır.

deneme