metafizik

metafizik

metafizik

metafizik

metafizik
metafizik

evreni bütünü ile bilme, varlığın özünü ortaya koyma, fizik ötesini tanıma çabasıdır.

'ta meta ta physika'

deneme