nemli ?slak hissiyatl? parfümler

nemli ?slak hissiyatl? parfümler

nemli ?slak hissiyatl? parfümler

nemli ?slak hissiyatl? parfümler

nemli ?slak hissiyatl? parfümler
nemli ?slak hissiyatl? parfümler

nemli-?slak hissiyatl? parfümler, parfüm dünyas?nda ferah, temiz ve hafif bir etki yaratmak için tasarlanm??t?r. bu tarz parfümler, deniz kokusu, ya?mur suyu, nemli çimen ve di?er taze, do?al kokular gibi nemi ça?r??t?ran notalar içerirler. bu kokular, özellikle yaz aylar?nda s?cak havalar?n neden oldu?u terleme ve nem hissini azaltmak için tercih edilir.
nemli-?slak hissiyatl? parfümler, genellikle citrus, ye?il, aromatik veya ozonik notalar içerirler. bu notalar?n kombinasyonu, taze, hafif ve ferah bir etki yarat?rken ayn? zamanda do?al ve organik bir hissiyat da verir.
nemli-?slak hissiyatl? parfümler, genellikle erkekler için tasarlanm?? olsa da, son y?llarda kad?nlar için de popüler hale gelmi?tir. bu tarz parfümler genellikle gündüz kullan?m? için uygundur ve hafif, taze ve ferah bir etki yarat?rken ayn? zamanda temiz ve bak?ml? bir hissiyat da sa?larlar.

https://www.mojparfum.com/

deneme