odunsu koku ailesi

odunsu koku ailesi

odunsu koku ailesi

odunsu koku ailesi

odunsu koku ailesi
odunsu koku ailesi

odunsu koku ailesi, ormanlardan, a?açlardan ve a?aç kabuklar?ndan gelen do?al koku notalar?n? içeren bir koku ailesidir. bu koku ailesi, s?cak, erkeksi, do?al ve rahatlat?c? bir etki yarat?r. odunsu kokular, genellikle k?? aylar?nda tercih edilir ve ço?unlukla erkek parfümlerinde kullan?l?r, ancak baz? kad?n parfümleri de bu notalara sahip olabilir.
odunsu kokular, genellikle çam, sedir, sandal a?ac?, me?e, vetiver, paçuli ve misk gibi malzemelerden olu?ur. bu malzemeler, bir araya getirildi?inde, farkl? derecelerde orman kokular?, baharatl? kokular veya tatl? kokular olu?turabilirler. baz? odunsu kokular, narenciye, baharatlar veya çiçek notalar? gibi di?er kokularla kar??t?r?larak daha karma??k bir yap? olu?turulabilir.
odunsu kokular, günlük kullan?mda tercih edilebilir ve genellikle kal?c?l?k ve s?laj aç?s?ndan orta seviyededir. bu kokular, özellikle aç?k havada ve do?al ortamlarda kullan?ld???nda daha iyi sonuç verir. odunsu koku ailesinin popüler örnekleri aras?nda acquadigiopourhomme, bleu de chanel, terred'hermes ve armani code gibi parfümler yer al?r.
https://www.mojparfum.com/

deneme