pambık gibi bulutlar

Bu başlıktaki betimler hiç kötü oy almamış.

deneme