parfüm formülü nedir nas?l olmal? ?

parfüm formülü nedir nas?l olmal? ?

parfüm formülü nedir nas?l olmal? ?

parfüm formülü nedir nas?l olmal? ?

parfüm formülü nedir nas?l olmal? ?
parfüm formülü nedir nas?l olmal? ?

parfüm formülü, parfümün içerdi?i notalar?n bir kombinasyonudur ve belirli bir koku profili yaratmak için özenle seçilir. bir parfüm formülü, üç farkl? notan?n birle?iminden olu?ur: üst notalar, orta notalar ve dip notalar?.
üst notalar, parfümün ilk saniyelerinde koklanabilen hafif ve h?zl? uçan notalard?r. bu notalar, insanlar?n parfümü ilk olarak koklad???nda hissettikleri koku hissini yarat?r ve genellikle ferah ve canland?r?c? kokulardan olu?ur. bu nedenle, üst notalar genellikle narenciye, meyve, taze otlar veya baharatlar gibi daha hafif ve h?zl? uçan kokulardan olu?ur.
orta notalar, üst notalardan biraz daha yava? uçar ve yakla??k 15-20 dakika sonra kendini göstermeye ba?lar. orta notalar, parfümün kalbinde yer alan ve koku profilinin karakterini olu?turan kokulard?r. bu notalar genellikle çiçek, baharat ve bitki özleri gibi daha yo?un kokulardan olu?ur.
dip notalar? ise, parfümün kal?c?l??? için önemlidir. bu notalar, orta notalar?n uçu?mas?ndan sonra kal?c? bir ?ekilde kokuya devam eden kokulard?r. dip notalar? genellikle misk, sedir, paçuli veya vanilya gibi daha a??r kokulardan olu?ur.
bir parfüm formülü, bu üç notan?n bir kombinasyonu olarak olu?turulur ve parfümün istenen koku profiline ve karakteristik özelliklerine göre dengelenir. her notan?n oran?, parfümün kal?c?l???, yay?l?m? ve genel karakteristi?i üzerinde etkili olacakt?r. ?yi bir parfüm formülü, dengeli bir koku profilini yarat?rken, kal?c? ve ho? bir koku sa?lar.
https://www.mojparfum.com/

deneme