parfüm notalar? hakk?nda küçük tüyolar

parfüm notalar? hakk?nda küçük tüyolar

parfüm notalar? hakk?nda küçük tüyolar

parfüm notalar? hakk?nda küçük tüyolar

parfüm notalar? hakk?nda küçük tüyolar
parfüm notalar? hakk?nda küçük tüyolar

parfüm notalar? hakk?nda küçük tüyolar
parfüm notalar?, bir parfümün kokusunun belirli bir süre boyunca nas?l evrim gösterdi?ini tan?mlayan ö?elerdir. parfümler üç temel nota olarak kategorize edilir: ba?lang?ç notalar?, orta notalar ve biti? notalar?.
1. ba?lang?ç notalar? (üst notalar): parfümün en yo?un koktu?u ilk dakikalarda hissedilir. bu notalar, genellikle hafif ve h?zl? bir ?ekilde kaybolan tatl? veya taze kokular?n birle?imi olarak tan?mlan?r.
2. orta notalar: ba?lang?ç notalar? kaybolduktan sonra, orta notalar ortaya ç?kar. bu notalar, genellikle 1-2 saat içinde hissedilir ve kokunun evrimini belirler.
3. biti? notalar? (dip notalar): orta notalar kaybolduktan sonra, parfümün uzun süre kalmas?n? sa?layan biti? notalar? ortaya ç?kar. bu notalar, genellikle deriye veya vücuda kar??arak, ki?isel koku olarak kal?r.
parfüm notalar?, bir parfümün kokusunun evrimini ve zamanla nas?l de?i?ti?ini tan?mlar. ki?isel tercihlere göre, ba?lang?ç, orta ve biti? notalar? aras?nda farkl? oranlarda esanslar bulunabilir.

https://www.mojparfum.com/

deneme