sen kendini tanımlamazsan başkası tanımlar

2 betim Daha
elini çabuk tutan yol alır.
2 Betim Daha