sigmund freud

sigmund freud

sigmund freud

sigmund freud

sigmund freud
sigmund freud

psikoanalizin kurucusu avusturyalı bir nörolog. insan doğuştan kötüdür der çünkü insanı cinsellik ve saldırganlık dürtülerinin yönettiğini düşünür. bireylerdeki kişilik gelişimini oral, anal, fallik, gizil, genital şeklinde ayırır. çocukluk dönemindeki yaşantıların önemine vurgu yapar.
id, ego ve süper ego kavramlarını psikolojiye kazandırmıştır.

müslümanlar tarafından pek sevilmiyor olmasını ya yahudi olmasına ya da cinsellik temelli yaklaşımlarına bağlıyorum.

deneme