şişman ve çirkinlerle görüşmek istemiyorum

Bu başlıktaki betimler hiç iyi oy almamış.