uşak

4 betim Daha
zengin tayfaların hizmetkarlarına verdiği isimdir.

(bkz: pertev)
2 Betim Daha