uzay

4 betim Daha
sonsuzluğu anlatmak için kullanılan sözcük.