yeni yetme

sözlüğe yeni kaydolmuş umut beslediğimiz, geleceğimiz sözlüğü teslim edeceğimiz yazar olmamış yazardır.
1 Betim Daha