zaar

herhalde ya da görünüşe göre anlamında kullanılan bir yöresel kelime.
3 Betim Daha