abd

"abd", "varoluşunun gereği olan kulluğu yerine getiren" demektir.
genel mânâda "kul", "köle" anlamınadır. bu kul, köleden kasıt da; bağlı olduğu yere karşı, bağlı olduğu yerin istek ve arzularını yerine getiren demektir.
dolayısıyla "rab" varsa, bu rabbın rubûbiyetinin gereği olarak, muhakkak "abd"da olacaktır!. "abd" varsa muhakkak ki bunun bir "rab"bı vardır.
2 Betim Daha