akide şekeri

padişahlık döneminde yeniçerilerin memnuniyetini sınamak için dağıtılan şeker. adı da anlaşma sağlanmasını teyit etmek maksatlı "akit" ten gelirmiş.
1 Betim Daha