anzer balı

anzer balı

anzer balı

anzer balı

anzer balı
anzer balı

türkiye’de üretilen ve dünyada eşi emsali bulunmayan kır çiçek flora örtüsüne sahip olan, ingiliz-alman botanikçilerin yaptığı araştırmalarda 450-500 çeşit çiçek bulunan, bunların içinde 80-90 tane endemik çiçek yalnız ballıköy anzer de yetişmekte ve bu çiçeklerden arıların topladığı bal dertlere deva hastalıklara şifa dünyaca ünlü ballıköy anzer çiçek balıdır.
haziran ayinin ilk haftasıyla birlikte kısmen karlı bölgelerde kardelenlerle birlikte bahara ve yeşilliğe ilk adımını atan anzer, müthiş güzelliğini haziranla başlayıp temmuzda zirveye taşıyıp ağustosta tamamlar. haziranın son haftasında gözlerini çiçeklere açan arılar ağustos ayinin ortasına kadar ballarını tamamlarlar. anzer'de iklim şartlarına bağlı olarak ağustosun birinci yada ikinci haftasında sağılma (hasat edilme) denilen işlemle ballar kovanlardan alınır. hava şartlarının etkisine, çayırların (çimenlerin) erken biçilmesine bağlı olarak bal üretim miktarı değişkenlik arz etmektedir. çok az, hatta hiç olmadığı yıllar olmuştur. anzer'de ağaç yetişmemektedir bu yüzden anzer balında sadece anzer yaylasın'da yetişen endemik çiçeklerin polenleri bulunmalıdır aksi taktirde gerçek anzer balı değildir. anzer balının sahte olup olmadığını anlamak için polen analizi yapılmaktadır.
anzer balına dışarıdan şeker veya herhangi başka bir katkı maddesi verilmemektedir. anzerbalı ısıl işlem görmeden sağılmaktadır. 40 °c`nin üzerindeki sıcaklıklar balın içindeki enzimleri ve polenleri etkisiz hale getirdiğinden soğuk sağım yapılmaktadır. anzer balı ekmeğe sürülüp kahvaltıda tüketilen normal ballardan değildir. anzer bali genellikle hastalıklara şifa niyetiyle tüketilmektedir anzer balı deden toruna, osmanlı imparatorluğundan beri ilaç olarak kullanılarak gelmektedir. osmanlı padişahlarına anzer balı kuvvet macunu olarak verilirdi. anzer balı birçok hastalığın şifa kaynağıdır.

deneme