arketip

arketip

arketip

arketip

arketip
arketip

belirli karakterler ya da durumlar için tipik zihinsel veya hayali temsillerdir.
örneğin"anne," kişinin hem kendi annesinin imgesi ve hem de toprak ana vb. koruyucu diğer eski varlık imgeleriyle birleşmiş bir arketiptir.

deneme