çizgi

çizgi

çizgi

çizgi

çizgi
çizgi

genelde belli bir zemine iz bırakacak malzeme ile yapılmış düz görüntü.

hareket eden bir noktanın bıraktığı iz.
ister düz, ister kırık, ister eğri.

iki noktayı birleştiren hede. doğru diyemeyeceğim. bu evrende her doğru dosdoğru doğru olmayabiliyor.
(bkz:solucan deliği)

deneme