dangalak

tdk'ya göre boş içler yapan asker kişi veya birim. eski türkçe.
günlük ağızda kendini bilmez, boş kişi anlamında.
2 Betim Daha