depresyona girmek

depresyona girmek

depresyona girmek

depresyona girmek

depresyona girmek
depresyona girmek

günümüzde toplumda resmen ayaklar alt?na al?nan, hafif bir üzgünlü?ü bile etiketleyince olu?an durum. halbuki gerçek depresyonun bir ne oldu?unu bilseler...
kimse ya?amas?n. ya?ayan da mutlaka bir uzman deste?i als?n.

deneme