dorian kasırgası

dorian kasırgası

dorian kasırgası

dorian kasırgası

dorian kasırgası
dorian kasırgası

240 km hızla amerika'ya yaklaşmakta olan fırtınadır.
kategori 5 yani ölümcül tehlike sınırı uyarısı yapılmış, özellikle sahil bölgelerinin boşaltılması istenmiş.
kasırga yön değiştirmezse florida 'ya doğru ilerliyor.

deneme