erzurumlu ibrahim hakkı efendi

erzurumlu ibrahim hakkı efendi

erzurumlu ibrahim hakkı efendi

erzurumlu ibrahim hakkı efendi

erzurumlu ibrahim hakkı efendi
erzurumlu ibrahim hakkı efendi

erzurumlu ibrahim hakkı türk mutasavvıf, sosyolog ve âlim. marifetname'nin yazarıdır.
küçük yaşlarda annesini ve daha sonra babasını kaybedmiş ibrahim hakkı, bir süre amcasının yanında kalmış, bu süre içinde eğitimine devam etmiştir. 1747'de istanbul'a gelerek sultan ı. mahmut ile görüşmüştür.
yeniden erzurum'a dönen ibrahim hakkı, sürekli olarak dinî ve bilimsel konularla ilgilenmiş ve 1780 yılında rahatsızlanarak aynı yılın 22 haziran günü ölmüştür.
manzum ve düz yazı toplam on beş eser yazmış olan ibrahim hakkı'nın en önemli eserleri divan ve marifetname'dir.
erzurumlu ibrahim hakkı; astronomi, fizik, psikoloji, sosyoloji ve din alanlarında pek çok çalışma yapmıştır. tasavvufî konularla birlikte, fen bilimleri hakkında da geniş bilgileri kapsayan marifetname adlı eseri, ansiklopedik bir özellik taşımaktadır. 1757'de tamamlanan marifetname, yalın ve halkın anlayabileceği bir dilde yazılmıştır. yazarın söylediğine göre, marifetname 400 kitaptan yararlanılarak yazılmıştır. bu kitapta ilk defa bir alim tarafından güneş sistemi ('hey'et-i cedide') anlatıldı.

yukarıdaki bilgiler genel geçer her yerde bulabileceğiniz bilgiler. insanın hücre yapısındaki oluşumdan, makro galaksilere kadar her aanda marifetin özünü anlatır.
sadece bir bilgi kitabı olarak bakmayın. kendindeki kitaba arif olmuş ve marifetnameyi yazmıştır.

deneme