espiri

espiri

espiri

espiri

espiri
espiri

ruh.
spirit kökünden gelir. yani işin espirisi derken işin ruhu demek istiyor şair.

bakmayın komiklik anlamına geldiğine biz güleriz ağlanacak halimize.

deneme