felsefe

felsefe

felsefe

felsefe

felsefe
felsefe

felsefe = philosophie, yunanca “philos” (sevgi) ve “sofia” (hikmet) kelimelerinden meydana gelmiş, “hikmet sevgisi” demektir. felsefe düşünmek ve sorgulamaktır. herkes ucundan kıyısından biraz ilgilenmelidir.

insanlara soru sormayı öğreten disiplin.
"felsefe merakla başlamaz. kaygıyla, şeylerin olması gerektiği gibi ve göründükleri gibi olmadığı şüphesinin verdiği rahatsızlıkla başlar."

(bkz:hans abendroth)

deneme