fenomen

fenomen

fenomen

fenomen

fenomen
fenomen

günümüzde sosyal medya ünlülerini tanımlamak için kullanılsa da felsefede somut, algılanabilir ve denenebilir olay ve nesne; duyularla algılanabilen şey demektir.

realite dışında sadece duygu ve psişik algıyla anlaşılabilen şey.

mesela birisinde sizi rahatsız eden bir şey vardır ve bunu sadece siz görürsünüz. bu fenomendir.

deneme