filo

filo

filo

filo

filo
filo

aynı tür yük taşıyan kara taşıtlarına ya da ticaret gemilerinin bütününe verilen addır.

deneme