hangi kitab? okuyorsun

hangi kitab? okuyorsun

hangi kitab? okuyorsun

hangi kitab? okuyorsun

hangi kitab? okuyorsun
hangi kitab? okuyorsun

emrah sefa gürkan hocam?zdan sadece tarihe ilgi duyanlar?n de?il herkesin okumas? gereken; neden o gün bu olmam??, bugün neden bu durumday?z sorular?n?z?n temel cevaplanmas?n? da sa?layak: bunu herkes bilir: tarihteki yanl?? sorulara do?ru cevaplar.

deneme