hasan fehmi

hasan fehmi

hasan fehmi

hasan fehmi

hasan fehmi
hasan fehmi

ilk basın şehidi.
serbesti gazetesi başyazarıdır.
ittihat ve terakki karşıtıdır. ama padişah taraftarı da değildir. her iki tarafı da kıyasıya eleştirmekten çekinmez. bu cesaretinin bedelini canıyla öder.....
fikirleri öldüremeyenler, fikir sahibini öldürmekle çare bulacaklarını zannederler. günümüzde de biraz sivri dilli yazar ve gazetecilerin başına neler geldiğini hep beraber izliyoruz.

deneme