her güzelin bir kusuru vardır

her güzelin bir kusuru vardır

her güzelin bir kusuru vardır

her güzelin bir kusuru vardır

her güzelin bir kusuru vardır
her güzelin bir kusuru vardır

canlı veya cansız herhangi bir varlığın mükemmel olmayacağını anlatmak isteyen atasözü' müz.

güzellik ve çirkinliğin bakana göre olduğunu anlatan atasözü.
gördüğün güzellik te çirkinlik te sensin... ayna ayna söyle bana kim bu gördüğüm karşımda

her şeye nerden bakarsan, nasıl bakarsan, ne istersen onu görürsün.güzellik çirkinlik göreceli kavramlar.

deneme