hipotez

hipotez

hipotez

hipotez

hipotez
hipotez

bir araştırma probleminin çözümü için, doğrulanması ya da yanlışlanması gereken önerme.
araştırmanın amacına göre biçimlenirler. hipotezle somut bir şekilde ne olacağı beklenti tanımlanır ve belirli bir tahmin yapılır.

deneme