iltica

iltica

iltica

iltica

iltica
iltica

sığınma hakkı.
yaşadığı ülke sınırlarında her türlü ayrımcılığa, baskıya uğradığını, can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belgeleyen kişi ya da kişilerin hak veren ülkeye başvurması ve inceleme sonrası kabul görmesi sonrası gelişir.

deneme